TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông dân Lục Yên tập trung thu hoạch cam Tết

18:48 | 31/01/2019 142 lượt xem