Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân Lâm Thượng phấn khởi vì măng mai được mùa, được giá

19:46 | 13/08/2018 253 lượt xem