Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Nông dân Kiên Thành tập trung thu hoạch măng tre Bát độ

19:59 | 20/08/2018 566 lượt xem