Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân Kiên Thành tập trung thu hoạch măng tre Bát độ

19:59 | 20/08/2018 430 lượt xem