TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông dân Kiên Thành tập trung thu hoạch măng tre Bát độ

19:59 | 20/08/2018 375 lượt xem