Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân huyện Yên Bình tập trung thu hoạch lúa đông xuân

17:59 | 30/05/2019 79 lượt xem