Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân huyện Văn Chấn chống rét cho cây trồng, vật nuôi

19:19 | 01/02/2018 319 lượt xem