Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng

20:14 | 08/03/2018 325 lượt xem