Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng

20:14 | 08/03/2018 272 lượt xem