Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nơi lưu giữ những kỷ vật quý giá trong chiến dịch Điện Biên Phủ

17:29 | 05/05/2019 134 lượt xem