TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nỗ lực thực hiện Luật phòng cháy

10:42 | 05/10/2016 210 lượt xem