Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019

20:07 | 23/10/2018 653 lượt xem