Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nỗ lực giúp người dân ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư

19:53 | 07/11/2018 263 lượt xem