Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nổ lốp, xe bán tải đâm vào dải phân cách

18:48 | 13/02/2019 268 lượt xem