Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Những thiệt hại do thiên tai gây ra

19:56 | 22/05/2018 282 lượt xem