Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Những thiệt hại do thiên tai gây ra

19:56 | 22/05/2018 203 lượt xem