TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Những thành tựu của ngành Y tế Yên Bái năm 2018

19:34 | 03/01/2019 625 lượt xem