Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những tấm gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác

19:22 | 09/07/2019 58 lượt xem