Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những tấm gương Đảng viên cơ sở học tập và làm theo Bác (Tiếng Dao)

14:36 | 13/06/2012 878 lượt xem