TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Những tấm gương cán bộ phụ nữ tiêu biểu của tỉnh Yên Bái

20:14 | 08/03/2018 956 lượt xem