Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

19:46 | 06/02/2018 246 lượt xem