TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Những mô hình kinh tế tiêu biểu ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải

19:33 | 08/04/2019 71 lượt xem