Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những mô hình kinh tế tiêu biểu ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải

19:33 | 08/04/2019 186 lượt xem