Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Những hộ dân tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo

19:36 | 10/12/2019 122 lượt xem