Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những dấu mốc quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ

19:39 | 03/05/2019 154 lượt xem