Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Những dấu ấn trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019

19:15 | 09/10/2019 79 lượt xem