TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Những đảng viên tiêu biểu của thành phố Yên Bái

19:16 | 01/02/2019 108 lượt xem