Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những chi bộ tiêu biểu làm theo lời Bác

19:52 | 26/09/2018 186 lượt xem