TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Những Chi bộ tiêu biểu của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái

18:25 | 27/12/2018 171 lượt xem