Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những Chi bộ tiêu biểu của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái

18:25 | 27/12/2018 250 lượt xem