Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới

17:51 | 22/02/2018 689 lượt xem