Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những bài học kinh nghiệm khi triển khai phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Văn Yên

19:01 | 14/02/2019 167 lượt xem