Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhóm từ thiện Diệu Tâm thành phố Yên Bái tặng quà Tết tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên

18:43 | 02/02/2019 215 lượt xem