Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhớ về cuộc gặp giữa Trường Sa

19:40 | 01/06/2019 36 lượt xem