Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhiều trận đấu hấp dẫn trong ngày thi đấu thứ ba giải Bóng đá Nhi đồng cúp PT-TH Yên Bái năm 2019

11:55 | 23/03/2019 308 lượt xem