TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nhiều hợp tác xã khắc phục khó khăn ổn định sản xuất

19:01 | 27/08/2011 245 lượt xem