Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhiều hợp tác xã khắc phục khó khăn ổn định sản xuất

19:01 | 27/08/2011 249 lượt xem