Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng công nhân năm 2019

17:30 | 15/05/2019 64 lượt xem