Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày Tết Độc lập ở thị xã Nghĩa Lộ

18:45 | 02/09/2018 216 lượt xem