Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhiều diện tích lúa nếp Tú Lệ bị thiệt hại do mưa lũ

19:09 | 27/07/2018 416 lượt xem