Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhân dân TP Yên Bái đón chờ ngày thông xe cầu Bách Lẫm

18:49 | 27/06/2018 920 lượt xem