Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhạc sỹ Dương Nhâm và tình yêu Yên Bái

21:00 | 01/07/2018 556 lượt xem