Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhạc cụ - Niềm đam mê của Bùi Trí Dũng

19:18 | 01/10/2018 201 lượt xem