Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhạc cụ - Niềm đam mê của Bùi Trí Dũng

18:46 | 01/04/2019 46 lượt xem