Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Nhà máy thủy điện Pá Hu, huyện Trạm Tấu phấn đấu phát điện vào năm 2019

19:05 | 10/05/2018 956 lượt xem