Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Nhà máy thủy điện Pá Hu, huyện Trạm Tấu phấn đấu phát điện vào năm 2019

19:05 | 10/05/2018 594 lượt xem