Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhà hát Kịch Việt Nam công diễn vở kịch "Bão tố Trường Sơn" tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái

22:19 | 08/06/2019 159 lượt xem