Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái

10:28 | 10/08/2018 562 lượt xem