Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới giải ngân được 40% kế hoạch

19:17 | 16/07/2018 442 lượt xem