Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Người "truyền lửa quá khứ"

11:28 | 26/07/2019 260 lượt xem