Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người thợ trẻ đam mê sáng tạo

18:43 | 25/06/2018 188 lượt xem