Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Người Thái Hát Lừu vui Tết Độc lập

18:45 | 02/09/2018 330 lượt xem