Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người đi đầu nuôi gà Đông Tảo

19:37 | 23/10/2017 372 lượt xem