Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Người dân Yên Bái quan tâm đến quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở

19:54 | 14/11/2019 55 lượt xem