TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Người dân thành phố Yên Bái đối phó với rét đậm, rét hại

19:47 | 31/12/2018 115 lượt xem