Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người dân thành phố Yên Bái đối phó với rét đậm, rét hại

19:47 | 31/12/2018 140 lượt xem