Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Người dân phấn khởi trước ngày cầu Bách Lẫm thông xe

19:20 | 26/06/2018 725 lượt xem