Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người dân chưa "mặn mà" với BHXH tự nguyện

14:29 | 21/04/2017 269 lượt xem