Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người dân cần thận trọng khi rút tiền tại cây ATM

20:07 | 13/02/2018 472 lượt xem